Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home   Produse    Sitemap  Noi despre noi  Contact  Suport  Actual  
  Actual  Noutăţi despre produse  Expoziţii  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Senzorii inductivi – o soluţie universală?
Producătorii de autovehicule doresc limitarea stocurilor suplimentare de senzori speciali. Beneficiile aduse de senzorii speciali sunt prea mici pentru a justifica costurile ridicate cu implementarea soluţiilor de acest tip.

Tendinţa: este necesar un senzor universal!

Prima reacţie a tehnicienilor şi a inginerilor vis-a-vis de senzorii inductivi este de cele mai multe ori aceeaşi. Plictisiţi, consideră această tehnologie ca fiind de mult fumată. Şi de ce ar manifesta cineva interes pentru o tehnologie atât de cunoscută şi al cărei potenţial este deja „consumat”? Şi mai mult, nici comparaţiile între diverşi producători nu mai sunt utile deoarece aceştia oferă senzori cu funcţii identice, cu tehnologii identice. Singurul criteriu care departajează competitorii, rămâne preţul. În cele ce urmează, dorim să vedem dacă cele de mai sus reflectă cu adevărat situaţia actuală.

Din 1965, când principiul sesizării inductive a fost introdus, TURCK a dezvoltat şi produs senzori inductivi pentru a înlocui limitatorii mecanici unde uzura mecanică este ridicată. Avantajele operării fără contact şi fără uzură trebuie luate în considerare ţinând cont şi de dezavantajele sesizării inductive cum ar fi distanţa limitată de operare, dependenţa de material, probleme electromagnetice.

Pentru a elimina aceste dezavantaje, producătorii au dezvoltat senzori speciali pentru anumite aplicaţii, cu distanţă de sesizare mărită, cu gamă de temperatură de funcţionare extinsă sau cu imunitate la câmpurile electromagnetice de sudură. Astfel, numărul de tipuri de senzori inductivi disponibili pe piaţă a crescut continuu şi alegerea senzorului potrivit a devenit o problemă. Chiar dacă senzorul tradiţional de proximitate a stabilit un standard industrial s-a dovedit că dezvoltarea sa a generat o multitudine de versiuni speciale. Totuşi, avantajele specifice implică dezavantaje generale!

Operaţiunile firmei FORD (în Cologne) implică utilizarea a mai mult de 400 de tipuri de senzori de la diferiţi producători. Ralf Castenholz, şeful de service şi planificarea producţiei al secţiei de asamblare a caroseriei, ştie perfect că o asemenea varietate de senzori într-o singură secţie de producţie generează costuri considerabile. „Stocul nostru cuprinde o gamă largă de echipamente standard, dar nu include toate tipurile de senzori speciali. Aceştia sunt cu adevărat echipamente critice. Nu putem păstra în stoc aceşti senzori pentru că sunt scumpi. Totuşi am fost nevoiţi să ne asigurăm şi am stocat aceşti senzori mai mult sau mai puţin oficial. În final linia de producţie trebuie să funcţioneze şi nu putem aştepta patru săptămâni pentru un senzor de schimb. Este evident că nivelul costurilor asociate este ridicat. Nevoia pentru un senzor universal a devenit stringentă.”

Căutând senzorul standard

Care sunt cerinţele noii generaţii de senzori? Senzorii trebuie să contribuie la reducerea costurilor proceselor industriale asigurând în acelaşi timp o disponibilitate ridicată a instalaţiilor precum şi o productivitate sporită. Utilizatorul doreşte să lucreze cu un senzor standard care să fie universal utilizabil în cele mai diverse aplicaţii.

Senzorii TURCK uprox® precum şi noua generaţie uprox® + combină noul concept de bobină şi tehnologiile de fabricaţie pentru a crea un produs cu multe atuuri. Toţi senzorii din noua generaţie operează fără factor de reducere (aceeaşi distanţă de sesizare pentru toate metalele), au imunitate la câmpurile electromagnetice de sudură, gamă de temperatură de funcţionare extinsă şi pot fi montaţi uşor în orice instalaţie.

Pentru FORD este extrem de important să aibe o bună privire de ansamblu asupra furnizorilor săi, deoarece acest lucru reprezintă primul pas în optimizarea producţiei. Până acum, diverşi producători de senzori au aprovizionat fabricile FORD din Europa cu senzori de proximitate. Din punctul de vedere al costurilor chiar o selecţie severă a producătorilor era prea mult. Ceea ce era necesar pentru FORD era un singur furnizor de senzori inductivi.

Pentru a creşte profitabilitatea şi pentru a reduce costurile a fost iniţiat un program în cadrul firmei (TMV – Team Value Management). Au fost alcătuite cinci echipe conduse de managementul european Ford (Hans Schardt şi Morgan Jackson). Aceste echipe aveau în componenţă angajaţi de la departamentele de achiziţii, proiectare precum şi câte un reprezentant al fiecărei fabrici FORD din Europa.

Echipa condusă de către Morgan Jackson de la fabrica din Saarlouis era concentrată exclusiv pe componente electrice şi electronice şi aveau instrucţiuni clare de la Hans Schardt să implementeze metode de reducere a costurilor cât mai repede.

Pentru a atinge ţinta de 15% economii, a apărut o tendinţă evidentă de standardizare a diverselor componente – incluzând aici senzori de proximitate, echipamente de forţă şi de comandă. Un singur furnizor de senzori de proximitate pentru toate fabricile din Europa a fost primul pas în acest sens. Acest furnizor trebuie să fie capabil să asigure o gamă de senzori care să poată fi utilizaţi la toate aplicaţiile.

Pentru FORD acest lucru însemna alegerea unui furnizor care să întrunească toate condiţiile: cea mai cuprinzătoare soluţie, incluzând toţi factorii esenţiali ca de exemplu tehnologia, preţul şi potenţialul de optimizare al procesului tehnologic.

În urma unei vizite, delegaţia TURCK a convins TMV că reducerea de costuri de 15% poate fi atinsă utilizând senzorii uprox® +.

Care sunt de fapt beneficiile aduse de uprox® +?

Economiile sunt asigurate prin designul senzorilor ce permite un service facil. Distanţa de sesizare este aceeaşi pentru toate metalele şi este extinsă de noua generaţie de senzori. Aceştia permit montarea parţial îngropată în metal precum şi montarea retrasă asigurându-se astfel o mare siguranţă în funcţionare precum şi o flexibilitate ridicată.

Prin utilizarea senzorilor uprox® + se minimizează numărul de variante necesare şi astfel lipsa unor piese de schimb este evitată. Aceşti factori contribuie de asemenea la reducerea costurilor.

Cu uprox® + reducerea costurilor apare încă din faza de cumpărare. De vreme ce trebuie cumpărat numai un număr limitat de variante, uprox® + contribuie la standardizare. Gestionarea unui stoc minimal generează de asemenea economii.

„Stocarea mai mult sau mai puţin oficial” nu mai este necesară. Disponibilitatea liniilor de fabricaţie este asigurată de protecţia senzorului prin posibilităţile de montare, de distanţa mare de operare şi de caracteristicile EMC. Cu uprox® + opririle instalaţiilor datorate distrugerii mecanice a senzorilor sunt de domenuil trecutului. În cazul în care totuşi un senzor se defectează, schimbarea acestuia se realizează rapid. Senzorii au fost proiectaţi şi testaţi astfel încât aceştia să fie mai buni decât cerinţele standardelor.

Sarcina de a reduce numărul de senzori utilizaţi de FORD de la 432 de tipuri la un minim nu a prezentat nici un fel de probleme. Idea centrală a fost de a acoperi întreaga gamă de aplicaţii cu doar câteva tipuri de senzori. „Sarcina a fost clară iar TURCK a avut nevoie de numai o săptămână pentru a veni cu o soluţie cu numai 48 de tipuri! Din aceste 48, 10 au fost definite ca standard acoperind 80% din aplicaţiile noastre. Este absolut convingător” spune domnul Carsten Rosenholz.

 Accesaţi baza de date
<<< înapoi

 Adresă

TURCK Automation
România SRL

Str. Siriului nr. 6-8,
Sector 1
014354 Bucureşti
Tel: 0040-21-230.02.79
Fax: 0040-21-231.40.87
E-mail: romania@turck.com

 TURCK Worldwide

 Magazin more@TURCK