Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home   Produse    Sitemap  Noi despre noi  Contact  Suport  Actual  
  Actual  Noutăţi despre produse  Expoziţii  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  levelprox
Sesizări de nivel în rezervoare metalice FĂRĂ CONTACT DIRECT CU MEDIUL

Sesizările de nivel reprezintă o problema pentru multe aplicaţii în industrie. La alegerea senzorilor optimi pentru o anumită aplicaţie, o importanţă mare o are natura contactului dintre senzor şi mediul respectiv. Cei mai mulţi traductori de nivel sunt condiţionaţi de un contact mecanic direct cu mediul. Exemple în acest sens sunt senzorii plutitori, sondele conductive sau senzorii cu furculiţă vibrantă. După cum am mai spus, în special în industria alimentară se evită, din motive de igienă, contactul direct cu mediul. Un senzor cu contact direct din industria alimentară trebuie să asigure etanşeitatea rezervorului şi trebuie să aibă cel puţin caracteristicile peretelui interior al rezervorului. În plus senzorii reprezintă un obstacol pentru malaxoare sau “pig”. În cazul reparaţiilor sau înlocuirii acestor senzori, rezervorul trebuie golit şi deschis iar aceasta înseamnă automat oprirea producţiei.
Senzorii ultrasonici care măsoară nivelul de sus în jos nu necesită contact direct cu mediul dar trebuie să se afle şi ei în interiorul rezervorului. Este necesar ca aceşti senzori utilizaţi în industria alimentară să aibă, din motive de igienă aceleaşi caracteristici ca pereţii interiori ai rezervoarelor.

Senzorii capacitivi pot sesiza nivelului prin pereţii unui rezervor nemetalic. Rezervoarele din oţel inox folosite în industria alimentară nu pot fi penetrate de câmpul electric al acestor senzori.

Senzorul ideal de nivel pentru industria alimentară sesizează nivelul prin peretele de oţel inox. El este simplu de montat, montarea se face din exterior. Înlocuirea şi reglarea sunt simplu de realizat fără oprirea producţiei iar senzorul trebuie să fie fiabil. Noua familie de senzori levelprox îndeplineşte aceste condiţii.

Principiul de funcţionare

Senzorul levelprox generează un impuls de ultrasunete de înaltă frecvenţă care prin intermediul unui gel de contact este cuplat din exterior la peretele rezervorului. Impulsul difuzează în peretele rezervorului şi este reflectat de mai multe ori de către suprafaţa interioară şi exterioară. Dacă pe suprafaţa interioară se află aer, reflecţia este efectivă şi ecourile se aud un timp relativ lung. Dacă pe suprafaţa interioară se găseşte un fluid (mediul din rezervor), modalitatea de reflecţie se schimbă. Sunetul (absorbit în oarecare masură) interacţionează cu lichidul iar reflecţiile se amortizează repede. Curbele de ecou se diferenţiază iar senzorul levelprox poate determina dacă în spatele peretelui se află fluid sau nu. Datorită faptului că curbele de ecou depind de natura materialului rezervorului, de poziţia de montare şi de caracteristicile fluidului din rezervor, senzorul levelprox trebuie să înveţe, mai întâi, după montare “cum este” când în spatele peretelui rezervorului, la nivelul senzorului, se află lichid sau nu. Astfel, trebuie învăţate de către senzor una după alta ambele situaţii iar aceasta se face prin acţionarea butonului “teach-in” aflat pe senzor. Traductorul levelprox se acomodează în acest timp şi la condiţiile acustice de mediu. La funcţionare stările învăţate reprezintă criteriile de comutare. Astfel este detectată şi o cuplare eronată la peretele rezervorului. Această eroare este indicată prin aprinderea LED-ului roşu şi comutarea ieşirii de alarmă.

Montare

Senzorul se fixează cu ajutorul sistemului Tri-Clamp, frecvent utilizat în industria alimentară. O flanşă Tri-clamp se fixează pe rezervor prin sudură sau lipire. Senzorul se introduce în poziţia dorită şi se fixează cu ajutorul unui inel. O garnitură inelară asigură o închidere igienică a sistemului flanşă-senzor. Pentru a avea în fiecare moment o forţă de apăsare optimală a traductorului de sunet pe rezervor, acesta din urmă este prevăzut cu un arc. Traductorul de sunet, independent de diametrul rezervorului, este apăsat după montare, cu forţa de apăsare necesară. Gelul de contact este un gel siliconic obişnuit. Se întinde uşor, este nepericulos şi rămâne elastic chiar şi la temperaturi mari. În mod opţional se poate livra şi un gel special fără consecinţe fiziologice (intoxicaţii, otraviri) în cazul unui contact accidental cu alimentele.

Alte utilizări

Senzorul levelprox este senzorul ideal atunci când se sesizează nivelul lichidelor prin pereţi metalici. În afară de industria alimentară, el mai poate fi utilizat în industria constructoare de maşini unelte, instalaţii sau în industria chimică. Prin montarea sa simplă el poate fi adăugat unei instalaţii în timpul funcţionării acesteia. În cazul modificării condiţiilor de lucru, senzorul poate fi mutat la nivelul instalaţiei iar punctul de comutare se va adapta fără probleme la aceste condiţii modificate. În viitor se prevăd şi alte carcase sau variante electrice pentru senzorul levelprox.

 Accesaţi baza de date
<<< înapoi

 Adresă

TURCK Automation
România SRL

Str. Siriului nr. 6-8,
Sector 1
014354 Bucureşti
Tel: 0040-21-230.02.79
Fax: 0040-21-231.40.87
E-mail: romania@turck.com

 TURCK Worldwide

 Magazin more@TURCK